Główną ideą Festiwali Kuchni Polskiej jest promowanie Kuchni Polskiej, jako reprezentacyjnej marki narodowej. Polska potrzebuje silnej marki narodowej, z którą mógłby być identyfikowany nasz kraj. W otaczającej nas rzeczywistości marka odgrywa kluczowe znaczenie. Silna marka narodowa promieniuje swoim oddziaływaniem na cały szereg zjawisk, jest katalizatorem wielu pozytywnych procesów. Wzrasta zainteresowanie naszym krajem, jego regionami, tradycją, produktami. Przekłada się to na większy ruch turystyczny, aktywizację naszego rolnictwa, handlu, a co za tym idzie na wzrost gospodarczy i więcej miejsc pracy.

Kuchnia Polska i Festiwal Kuchni Polskiej, promujący tą ideę, doskonale wpasowują się w pozytywny stereotyp naszego kraju funkcjonujący za granicą. Polska kojarzy się z czystymi jeziorami, górami, lasami pełnymi zwierzyny. Czystą nieskażoną żywnością, naturalnym rolnictwem. Należy wykorzystać tą szansę i wspierać naszą markę narodową - Kuchnię Polską.

Festiwal Kuchni Polskiej przybiera formułę konkursu kulinarnego, w którym mogą brać udział zarówno zawodowi kucharze zatrudnieni w dowolnych zakładach gastronomicznych w Polsce, jak i amatorzy niezwiązani z profesjonalną gastronomią. Pierwsze trzy ekipy otrzymują, oprócz nagród finansowych i rzeczowych, prawo do użytkowania znaku Kuchnia Polska - Tradycja i Smak przez rok czasu.

Organizatorami Festiwalu są: Fundacja Promocji Polskiej Żywności, Regionalne Organizacje Turytyczne, Urzędy Marszałkowskie, Polska Izba Produktu Lokalnego i Regionalnego, oraz Firma Sudety IT - Status. Patronem medialnym projektu jest Polskie Radio, lokalne rozgłośnie radiowe, branżowa prasa poświęcona kulinariom i gastronomii.

Festiwal Kuchni Polskiej powinien być bliski wszystkim, którzy są zwolennikami dobrej i zdrowej Kuchni Polskiej.
Projekt realizowany będzie wspólnie z siecią Tesco oraz wybranymi obiektami hotelowym.

Edycje 2007

1. Warszawa - 22 .04. 2007 , kuchnia mazowiecka,
2. Zakopane - 05.05.2007 , kuchnia podhalańska,
3. Pszczyna - 09.06.2007 , kuchnia śląska,
4. Rawicz - 17.06.2007 , kuchnia wielkopolska,
5. Gdańsk - 29.06.2007, kuchnia kaszubska,
6. Kazimierz nad Wisłą - 08.07.2007 , kuchnia galicyjska,
7. Mrągowo - 22.07.2007, kuchnia kresowa,
8. Kiermusy - 05.08.2007, kuchnia podlaska,
9. Wrocław - 08.09.2007 , kuchnia dolnośląska,
10. Karków - 15.09.2007, kuchnia małopolska.